Efectes de la pandèmia en empreses i treballadors
05/07/2021
  • Empresa
  • Digital
  • Coworkers
  • DNX
  • Nomad
  • Talent

Efectes de la pandèmia en empreses i treballadors

La nova realitat post pandèmia ens deixa un escenari on les empreses i els treballadors s’han d’adaptar a un context laboral incert i canviant. Des d’EspaiKowo volem reflexionar sobre alguns d’aquests canvis i sobre les seves possibles conseqüències. 

  • Empreses més i millor digitalitzades

La digitalització ha esdevingut gairebé una obligació al si de les empreses. La transformació digital s’ha anticipat i s’ha reivindicat com un aspecte crucial en el present de tots els negocis, i s’ha manifestat en aspectes com la renovació d’equips, la implementació de noves tecnologies i sistemes de treball, i fins i tot, en la redefinició de les estratègies corporatives. Mentre algunes empreses han anticipat una transformació que albiraven a uns anys vista, d’altres s’han vist obligades a adaptar-se per no patir conseqüències irreversibles.

  • El teletreball: un solució necessària

Moltes empreses han hagut de promoure polítiques de home office com a única solució per no plegar veles durant els mesos que la pandèmia més ha paralitzat les nostres vides. Aquesta solució, dràstica però alhora necessària, ha ajudat a trencar els prejudicis que existien al voltant de la capacitat productiva dels treballadors practicant el teletreball. I no només això, sinó que fruit del teletreball s’han valorat positivament aspectes com la flexibilitat horària i espacial, la millora en la producció, l’estalvi, la sostenibilitat i la conciliació familiar.

  • La flexibilitat, una realitat més present que mai

La pandèmia ha demostrat que els empleats són menys eficients quan es troben al seu lloc de treball complint un estricte horari laboral. Els treballadors necessiten els seus moments de confort, concentració i inspiració per a desenvolupar les seves tasques de forma òptima. El sagrat mantra de les 8 hores a l’oficina ha passat a millor vida. Els espais de coworking contribueixen positivament a la flexibilització i diversitat dels entorns de treballs.

  • Estalvi i nous espais de treball

Moltes empreses han aprofitat la pandèmia per a replantejar-se la necessitat de disposar d’oficines. El cost estructural que aquestes suposen han suposat un llast important durant els mesos en que més s’ha ressentit l’economia, i moltes empreses han optat per tancar-les. En aquest context, han ressorgit els coworkings i d’altres espais de treball compartit que han donat resposta a la flexibilitat que demandava la nova realitat. Els treballadors han trobat un espai on gaudir d’una dinàmica laboral més flexible, còmode i productiva.

La revolució que ha viscut el món empresarial en pocs mesos ha accelerat els reptes que es preveien a curt, mitjà i llarg termini. Les empreses i treballadors que hagin sigut capaços d’adaptar-se a la nova realitat hauran sortit reforçats, mentre que els que no hagin dedicat esforços a preparar-se per a superar els nous reptes poden haver patit conseqüències de difícil solució. Només el temps ens dirà quines d’aquestes tendències continuaran presents al llarg dels anys i quines seran una anècdota més d’un any de pandèmia.

Activitats

També pots consultar totes les activitats de formació i xerrades que hem organitzat al nostre espai, tant per als nostres coworkers, com esdeveniments oberts a tothom.

Veure activitats