CRÈDITS

Credits image
Disseny gràfic Visualgràfic
Fotografia Pinapli
Gestió de continguts Contents Marketing Online
Desenvolupament web Flux
Agraïments Wils Iglesias i Anton Serra