CRÈDITS

Credits image
Disseny gràfic Visualgràfic
Fotografia Pinapli i Adan Príncep
Gestió de continguts Contents Marketing Online
Desenvolupament web Flux
Agraïments Wils Iglesias i Anton Serra