5a6993c809ca9094161098.jpeg

La salut dels coworkings millora cada any

25/01/2018

Coworkers
Recentment la plataforma d'espais coworkings, Coworking Spain, ha llençat el seu resum de l'estat dels Coworkings a Espanya durant els anys 2016-17. En aquest estudi es descriu la situació dels Coworkings i els Coworkers de tot l'estat espanyol.
 
D'aquest informe es poden extreure moltes conclusions, i més fetes des d'un coworking que podríem considerar com rural, com l'Espai Kowo d'Amposta. El primer és que aquest és un 'rara avis' dins el món dels coworkings, encara que cada dia se n'estan creant de nous, la majoria de coworkings es concentren a les dues grans ciutats de l'estat espanyol, Barcelona i Madrid. És allà on els espais de coworking tenen el seu habitat natural, on hi ha molta gent que emprèn i que veu en aquest tipus d’espais la solució perfecta per a treballar. Així veiem com gairebé el 30% es situen a Barcelona, i un 24% a Madrid, però a banda d'això, els coworkings rurals compleixen la funció de donar resposta a tots aquells emprenedors que necessiten un espai i a més els permet intercanviar informació i col·laborar entre ells.
 
Situació coworkings
 
El número de coworkings està augmentant a tot l'estat espanyol, i és que cada cop hi ha més taules disponibles. Durant el 2016 es van superar les 18.500 taules, un creixement de més de 2.000 taules en comparació a l'any anterior. L'ocupació mitjana segueix rondant el 70%, un percentatge similar al de l'any 2015.
 
Els gestors de coworking no se solen dedicar exclusivament a la gestió de la sala, i així, el 86% es dedica a altres coses a banda de la gestió de l'espai, d'aquests gestors el 84% participa en la gestió diària de la sala. Els coworkings han deixat de ser una excepció i ja s'han convertit en part del paisatge diari per a molts treballadors, i així gairebé la meitat dels espais coworking fa més de 2 anys que existeixen.
 
Pel que fa a les formes de pagament, un 82% ofereix un pla anual, encara que el més utilitzat és el pla mensual, també existeixen plans diaris o per hores, però aquests són menys recurrents.
 
Si parlem de la inversió feta pels gestors dels coworkings, l'estudi ens comenta que la inversió mitjana per obrir un coworking està entre els 20.000 i els 50.000 €, una inversió mitjana que puja cada any, però lluny del que es pot pensar, els coworkings no són un negoci súper rendible.
 
Pel que fa als beneficis dels gestors dels coworkings, les estadístiques ens indiquen que la majoria dels espais només cobreixen despeses o els resulta sensiblement rendible. Un coworking no representa un negoci en si mateix, sinó una forma de crear xarxa i d'entendre una nova forma de treballar, fet que porta a la majoria de gestors a dedicar-se a una altra cosa, a banda de la mateixa gestió de l'espai.
 
Les fonts d'ingressos dels coworking són diverses, encara que la principal és el lloguer de taules, com a element principal del negoci dels coworkings, però destaca també la quantitat d'ingressos a través del lloguer de sales de reunions i de sales de formació, així com el lloguer de despatxos.